Porsche Inter Auto Hungaria

Kereskedésünk története egészen az 1899-es évre nyúlik vissza, amikor egy fiatal mérnök, Ferdinand Porsche villamos autókkal kezdett kísérletezni a Lohner udvari hintógyárban, Bécsben. Az 1900. évi Párizsi Világkiállításra el is készült a világ első négykerék-meghajtású elektromos autójával, örökségét pedig családja vitte tovább. Igazi sikereik 1948-ban kezdődtek, amikor megkapták a Volkswagen Bogár forgalmazási jogát, először csak az osztrák határon belül, majd később már azon kívül is.

Mára a Volkswagen Csoport tagjaként a salzburgi székhelyű Porsche Holding nemzetközi vállalattá nőtte ki magát, kiskereskedelmi hálózatának magyarországi képviselete a Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

Jelenleg 7 saját tulajdonú kereskedést üzemeltetünk országszerte. Az első Porsche Inter Auto Hungaria márkakereskedések Budapesten nyíltak: a Porsche Pest a Fáy utcában 1993-ban, a Porsche Buda pedig a Rákóczi híd budai hídfőjénél 1994-ben. Hálózatunk 1998-ban tovább bővült januárban a Porsche Szeged, júliusban a Porsche Győr átadásával. A Porsche M5 1999-ben nyílt az M5-ös autópálya Budapestre bevezető szakasza mellett, 2005-ben pedig a Porsche Tatabánya csatlakozott a szalonjaink sorához. 2009. áprilisától a Porsche márka importőri feladatait kizárólag cégünk látja el, az értékesítés és szerviz is a Porsche Centrum Budapest exkluzív márkakereskedésünkben történik. 2018 óta a Bentley, 2023 óta pedig a Lamborghini márka is csatlakozott importőri márkáink impozáns gyűjteményébe.

Kereskedéseinket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a felmerülő összes igénynek megfeleljenek. Szakmájukban méltán elismert márkavezetőink, szervizvezetőink, valamint többéves szakmai tapasztalattal rendelkező csapatunk a modern technológiák segítségével minden nap arra törekszik, hogy ügyfeleink mindent első kézből, a legjobb minőségben kapjanak meg.

Porsche Inter Auto Hungaria. Önnel autózunk.

Jótállás

Jótállási feltételeink letöltéséhez kattintson ide!

Compliance, Integritás, Visszaélés-bejelentő Rendszer

„Legfőbb kincsünk az a bizalom, amelyet ügyfeleink és mindenki, aki valamely módon érintett, vállalatunkkal és termékeinkkel szemben táplál. Csak ha feddhetetlenül és őszintén viselkedünk, akkor tudjuk a közbizalmat erősíteni és a Volkswagen Konszernt, a dolgozókat és a környezetünket megvédeni. Ebbe az is beletartozik, hogy a hatályos jogszabályokat és belső szabályzatokat ismerjük - és azokat be is tartjuk.

Tevékenységünk alapját a Magatartási alapelvek (Code of Conduct / Magatartási Kódex) képezik.

A konszernünk sokrétű: Hét európai ország tizenkét márkája, összesen 664.000 dolgozó, több mint 150 ország 123 gyártóüzeme és ügyfelei tartoznak a Konszernünkhöz. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akármennyire is eltérő a származásunk, akármennyire is mások a feladataink és más a felelősségünk: a viselkedésünkön és a cselekedeteinken keresztül mindannyiunknak megvan a maga felelőssége abban, hogy vállalatunk mennyire sikeres és mindannyian hozzájárulunk cégünk fenntartható fejlődéséhez. Közös értékeink határozzák meg, hogy hogyan dolgozunk, hogyan hozzuk meg a döntéseket és mennyire felelősségteljesen bánunk egymással és minden élőlénnyel.”

Dr. Herbert Diess
a Volkswagen AG igazgatóságának elnöke

Compliance

Működésük mintegy 30 éve alatt a Porsche Holding Salzburg magyarországi tagvállalatai kiváló hírnevet szereztek vállalati felelősségvállalásukkal és a magas etikai előírásaikkal.

Mi a compliance?

A compliance jelenti az összes jogszabály, valamint belső szabályzat betartását. A compliance fő célja a jogsértések és szabálytalanságok megelőzése.

Egy globálisan aktív vállalatcsoport tagjaként a compliance, mint megfelelőség számunkra azt jelenti, hogy a meglévő törvényeken túl munkatársaink betartják az erkölcsi alapelveket is, amelyek a jogszabályokon messze túlmutatnak. Ezeket az alpelveket a minden tagvállalatra érvényes Magatartási Kódexünk foglalja össze.

Számunkra magától értetődik, hogy betartjuk az összes törvényt és belső szabályt, és a társadalom tagjaként felelősségteljesen járunk el a társaság és az üzleti partnerek felé. Ez magában foglalja a ragaszkodást az alapelvek betartásához.

Minden munkatársunk tisztában van a társadalom tagjaként vállalandó felelősségével, és gondoskodnia kell arról, hogy vállalatunk is hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez.

A társadalomért vállalt felelősségünk keretében az alábbi alapelvek szerint járunk el:

Emberi jogok

Az emberi és gyermekjogok védelmére vonatkozó hatályos előírásokat, mint alapvető és általános érvényű elvárásokat (a továbbiakban: emberi jogok) a világon mindenütt figyelembe vesszük, védjük és érvényesülésüket támogatjuk. A gyermek-, kényszer- és kötelezően végzendő munka mindennemű igénybevételét, továbbá a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem minden formáját elutasítjuk. Ez nem csak a vállalatunkon belüli együttműködésre, hanem természetesen minden üzleti partnerekkel szemben tanúsítandó magatartásra is vonatkozik.

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód

Nem diszkriminálunk senkit és az etnikai vagy nemzeti hovatartozás, nem, vallás, világnézet, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, bőrszín, politikai nézetek, szociális származás és egyéb jogszabályban védett jellemzők alapján történő megkülönböztetést nem tűrjük. Mi megéljük a sokféleséget, ösztönözzük a befogadó, elfogadó szemléletmódot és olyan környezetet teremtünk, amely minden egyes ember egyediségét a vállalat érdekében ösztönzi. Munkatársainkat alapvetően képzettségük és képességeik alapján választjuk ki, vesszük fel és támogatjuk.

Termékmegfelelősség és termékbiztonság

A termékeinkre vonatkozó hatályos jogszabályi és hatósági előírásokat és belső szabványokat betartsuk. Biztosítjuk, hogy termékeink megfeleljenek a technika jelenlegi állásának és fejlesztésük a jogszabályi előírásokkal összhangban történjen. Ezt nemcsak a folyamataink és struktúráink, hanem a járművisszahívások keretében végzett termékmegfigyelések is folyamatosan és szisztematikusan biztosítják. Itt nem kötünk kompromisszumokat. Gondoskodunk arról, hogy az esetlegesen előforduló eltérések esetén a megfelelő intézkedéseket kellő időben meghozzuk.

Környezetvédelem

Gazdasági vállalatként felelősek vagyunk termékeink, telephelyeink és szolgáltatásaink környezetre gyakorolt hatásáért és fenntarthatóságáért. Ezért környezetkímélő, haladó és hatékony technológiák mellett döntünk és ezeket a termékeink teljes életciklusa során alkalmazzuk. Már a fejlesztés és gyártás során ügyelünk a természetes erőforrások kímélő kezelésére, a környezetre gyakorolt hatások folyamatos csökkentésére, valamint a környezetvédelmi törvények és szabályok betartására. Termékeink környezetkímélő jellegét folyamatosan figyeljük, kiértékeljük, és amennyiben szükséges, optimalizáljuk. A társadalomnak felelős tagja és a politikának partnere vagyunk. Mindkettővel párbeszédet folytatunk a mobilitásra vonatkozó jövőbeli koncepciókról és az ökológiai szempontból fenntartható fejlesztésről.

Adományok, szponzorálások és jótékonykodás

Pénz- és dologi adományokat az alábbi területek számára nyújtunk: tudomány és kutatás, képzés, karitatív célok, sport, kultúra, egyház és egyházi intézmények. Továbbá csak olyan intézmények számára nyújtunk adományokat, amelyek közhasznúnak minősülnek és a rájuk vonatkozó szabályok szerint adományok elfogadására jogosultak. Adományokat és szponzorpénzeket csak az átlátható engedélyezési folyamatunk keretében nyújtunk.

Kommunikáció és marketing

Annak érdekében, hogy az ügyfeleink, a tőkebefektetők és egyéb érdekeltek bizalmát megtartsuk, ügyelünk az egységes és világos kommunikációra. Tervezett kommunikációs és marketing intézkedések végrehajtása vagy kilátásba helyezése előtt ezeket az illetékes szakmai területekkel egyeztetjük. Minden esetben szem előtt tartjuk és betartjuk a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket.

Érdekképviselet

A lobbitevékenységet központilag végezzük a nyitottság, a nyomonkövethetőség és a felelősségvállalás alapelveinek megfelelően. A politikai pártok és érdekcsoportok kezelése során a semlegesség magától értetődő számunkra. A politika és a törvényhozás tisztességtelen befolyásolása nem megengedett.

Üzleti partnerként vállalandó felelősségünk keretében különösen nagy hangsúlyt fektetünk a jogszabályi keretfeltételek, a konszernen belüli irányelvek és vállalati értékek következetes betartására és világos kommunikálására. Ebbe az is beletartozik, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag szerződésben szabályozott értékesítési csatornákon keresztül értékesítjük.

Kollégáink személyes érdekeit és magánéletét tiszteletben tartjuk, de odafigyelünk arra, hogy a magán- és üzleti érdekek közötti ellentéteket vagy akár csak annak látszatát elkerüljük. Döntéseinket kizárólag objektív szempontok alapján hozzuk meg és nem hagyjuk, hogy azokat személyes érdekek vagy kapcsolatok befolyásolják.

Ajándékok, vendéglátások és meghívások kezelésére vonatkozó belső irányelveken keresztül szabályozzuk, hogy mely juttatások méltányosak, és melyek azok a lépések, amelyeket a juttatások elfogadására és nyújtására irányuló vizsgálatnál betartandók

Vállalatunk termékeinek és szolgáltatásainak a minősége adja a sikerünk kulcsát. A korrupciót nem tűrjük. Üzleti partnereknek, ügyfeleknek vagy egyéb külső harmadik személyeknek juttatások csak a jogilag megengedett keretfeltételek és előírások szerint adhatók.

A tisztségviselőkkel és megbízottakkal ápolt kapcsolataink során mindig szigorúan az érdekkonfliktusok és a korrupció elkerülésére vonatkozó jogszabályi előírásokhoz és a belső szabályokhoz tartjuk magunkat. Úgynevezett „facilitation payments” juttatásokat sem alkalmazunk, azaz tisztségviselőknek nem fizetünk azért, hogy szokásos hivatali tevékenységüket gyorsabban végezzék el.

A pénzmosás-megelőzés és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem keretében ügyfeleink, üzleti partnereink és más harmadik személyek személyazonosságát gondosan megvizsgáljuk, mielőtt üzleti kapcsolatot létesítenénk velük. Deklarált célunk, hogy csak tisztességes partnerekkel tartsunk fenn üzleti kapcsolatokat, olyan partnerekkel, akik üzleti tevékenysége a jogszabályi előírásokkal összhangban van, és akiknek az eszközei legitim forrásokból származnak. Biztosítjuk a pénzforgalmunk átláthatóságát.

A könyvviteli és a pénzügyi beszámolókra vonatkozó jogszabályi keretfeltételeket szigorúan betartjuk. Az átláthatóság és a korrektség a legfőbb elvárás. Ennek szellemében a tőkepiaci szereplőket rendszeresen tájékoztatjuk az aktuális pénzügyi helyzetünkről és az üzleti helyzet alakulásáról. Rendszeresen elkészítendő beszámolóinkat mindig időben közzétesszük és azokat a nemzeti és nemzetközi számviteli előírások szerint készítjük el.

Az adó- és vámkötelezettségek teljesítésével kapcsolatos társadalmi felelősségünknek tudatában vagyunk és ezért határozottan elkötelezzük magunkat a nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartása mellett. A belső struktúráinkat és folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy a fizetendő adók és vámok mindenkor teljeskörűen, korrekt módon és határidőben megállapíthatók legyenek, a vonatkozó jelentések elkészítése és az illetékes adóhatóságok részére történő teljesítésük biztosított legyen.

Üzleti tevékenységünket kizárólag a teljesítményelv szerint és a piacgazdaság, valamint a szabad és akadálytalan verseny alapján folytatjuk. Versenytársainkkal szívesen összemérjük magunkat és mindig betartjuk a jogszabályokat, a törvényeket és az etikai alapelveket. Versenytársainkkal, beszállítóinkkal vagy ügyfeleinkkel versenyellenes megállapodásokat nem kötünk. Amennyiben a vállalatunk a piacon erőfölénybe kerül, azzal nem élünk vissza. Szerződéses értékesítő partnereinkkel történő érintkezés során az értékesítési rendszerek speciális kartelljogi keretfeltételeit betartjuk.

Beszállítóinkat és szolgáltatóinkat érdemi kritériumok alapján gondosan megválogatjuk. Termékek és szolgáltatások vásárlásába az illetékes beszerzési osztályokat a vonatkozó beszerzési alapelveknek megfelelően bevonjuk. Odafigyelünk arra, hogy az áruk, szolgáltatások és információk exportjára és importjára vonatkozó minden előírást betartsunk.

A tőzsdei árfolyam szempontjából releváns bennfentes információkat a tőkepiaci rendelkezéseknek megfelelően kezeljük és a bennfentes információkat nem tűrjük. A bennfentesség szempontjából releváns tervekkel és folyamatokkal kapcsolatos információkat csak a mindenkor hatályos cégen belüli szabályozásokkal összhangban használhatunk és azokat külső személyeknek, családtagokat (pl. házastársat) is beleértve nem adunk tovább.

Munkahellyel kapcsolatos felelősségünk keretében az alábbiakat tartjuk szem előtt:

A munkabiztonság és egészségvédelem területén a munkafeltételek folyamatos javításával, sokoldalú prevenciós és az egészséget javító intézkedésekkel segítjük, hogy munkatársaink egészségüket megőrizzék, teljesítőképeségük és munkájukkal való elégedettségük növekedjék.

Dolgozóink, egykori munkatársaink, ügyfeleink, szállítóink és egyéb érintett személyek személyes adatait megvédjük. Személyes adatokat csak a jogszabályi előírásokkal összhangban gyűjtünk, rögzítünk, kezelünk és tárolunk.

Tudatában vagyunk annak, hogy a vállalat know-how-ja értéket képvisel és ezt nagyon gondosan védjük. Versenytársaink, üzleti partnereink és harmadik személyek szellemi tulajdonát elismerjük. Odafigyelünk az információtechnológiai rendszer és az elektronikus adatfeldolgozás biztonságára és a hatályos szabályzatot betartjuk. A vállalat anyagi és immateriális vagyoni eszközeire vigyázunk és azokat a vállalaton kívüli célokra nem használjuk.

Elismerjük, hogy dolgozóink alapvető joga, hogy szakszervezetet vagy munkavállalói képviseleteket alapíthassanak. Célunk a munkavállalói képviselettel nyílt és kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés megvalósítása, konstruktív és kooperatív párbeszéd folytatása és az érdekek fair összehangolása. A munkavállalói képviselettel való professzionális bánásmód, amely sem az előnyben részesítést sem pedig a hátrányban részesítést nem engedi meg, vállalati kultúránk részét képezi.

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat.

Magatartási kódex (3,0 MB)

Magatartási kódex üzleti partnereknek (Code of Conduct) (575 KB)

Beszerzési feltételeink

Integritás

Mi az integritás?

Az integritás annyit tesz, mint személyes indíttatásból és meggyőződés alapján helyesen cselekedni, egyben felelősséget viselni a vállalat, az üzleti partnerek és a társadalom tagjai iránt.

Ezért az integritás nemcsak a cégünk által felvetett igény, hanem egyben vállalati kultúránk szerves része is.

Ha valami legális, nem jelenti feltétlenül, hogy helyes is. A becsületesség segít meghozni a helyes döntést.

Az Integritást, a Compliance-t, a vállalati kultúrát és a kockázatkezelést érintő kezdeményezések a vállalat legfontosabb prioritásaival azonos alapokon nyugszanak

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat, a kiválasztási folyamat során az integritási szempontokat is mérlegeljük.

Visszaélésbejelentő rendszer

A Porsche Inter Auto Hungariánál a törvényi és belső szabályok, valamint az Etikai Kódexben és az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexében lefektetett elvek betartása a legfontosabb. Fontos, hogy tájékozódjunk a potenciális alkalmazottak vagy beszállítók helytelen magatartásáról, és megállítsuk azt. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.törvény 18.§ (1) bekezdése alapján cégünk, mint foglalkoztató Visszaélésbejelentő Rendszert (Whistleblower System) hozott létre. A törvény 19.§ (2) bekezdése alapján a független, pártatlan és bizalmas bejelentő rendszer működtetésével a Volkswagen AG-t, a törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a bejelentések kivizsgálásával pedig a Porsche Holding Salzburg Felderítő Irodáját bíztuk meg. Az eljárási méltányosság elve alapján a Visszaélésbejelentő Rendszer a lehető legnagyobb védelmet garantálja a visszaélést bejelentő személyek, az érintettek és a bejelentett kötelességszegések kivizsgálásában közreműködő munkavállalók számára.

Ha bejelentése az emberi jogok és a környezetvédelem beszállítói általi esetleges súlyos megsértésére vonatkozik, a Felderítő Iroda értesíti az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet.

Bejelentési csatornák

A Visszaélésbejelentő Rendszer különféle csatornákat kínál a potenciális munkavállalói és beszállítói visszaélések bejelentésére, amelyek lehetővé teszik cégünk gyors vizsgálatát és szükség esetén reagálását. A bejelentések a hét minden napján, 24 órában megtehetők, minden nyelven.

Hogyan dolgozzuk fel bejelentését?

A Felderítő Iroda képzett és tapasztalt munkatársai minden bejelentést alaposan megvizsgálnak, és szisztematikusan nyomon követik a Volkswagen-csoport alkalmazottainak esetleges visszaéléseit. Először is kap egy visszaigazolást az átvételről. A Felderítő Iroda ezt követően értékeli az Ön jelentését. Ez magában foglalja a tények összegyűjtését, különösen a bejelentőtől. Csak abban az esetben indítanak vizsgálatot egy erre a célra kijelölt vizsgáló egység által, ha ez az első értékelés jogsértés gyanúját mutatja. Ezt követően a Felderítő Iroda értékeli a vizsgálat eredményeit, és megfelelő intézkedéseket javasol. Az eljárás állapotáról és eredményéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást adunk.

Az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexének beszállítói általi esetleges megsértését, ideértve a súlyos kockázatokat, valamint az emberi jogok és a környezetvédelem közvetlen és közvetett beszállítói általi megsértését is be lehet jelenteni a Felderítő Iroda felé, illetve az egyébként azonnali intézkedést igénylő bejelentéseket is. A Felderítő Iroda tájékoztatja az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet. Ez különösen magában foglalja a jogsértések és/vagy kockázatok minimalizálása vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét.

Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer (külső bejelentési csatornák)

A törvény alapján az alábbi állami szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket hoznak létre:

 1. az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 2. a Gazdasági Versenyhivatal,
 3. az Integritás Hatóság,
 4. a Közbeszerzési Hatóság,
 5. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 6. a Magyar Nemzeti Bank,
 7. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 8. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 9. az Országos Atomenergia Hivatal és
 10. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervet is kijelölhet elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Ezen eljárásról további információk érhetők el a fenti állami szervek honlapjain.

További kérdései vannak?

A Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel vagy fejlesztési javaslataival közvetlenül a Nyomozóirodához fordulhat.

Compliance Officerünk a [email protected]  címen is megkereshető a Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos minden kérdésben.

Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panasza van?

Kérjük, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy üzleti partnereinkkel kapcsolatos visszajelzéseivel vagy panaszaival kapcsolatban forduljon a panasszal érintett telephelyünk Ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

Megértésüket kérjük, hogy a Visszaélésbejelentő Rendszer sajnos nem tudja kezelni az ügyfelek panaszait.


Compliance, Integrity, Whistleblowing System

„The trust of customers and stakeholders in our Company and its products is our most valuable asset. We can only strengthen public trust and protect the Volkswagen Group, its employees and our environment by conducting ourselves with integrity and honesty. That includes being familiar with the applicable statutory regulations and internal rules, and complying with them.

The Code of Conduct is the basis for our actions.

Our Group is very diverse: today, twelve brands from seven European countries, some 664,000 employees, 123 production sites and customers in over 150 countries are all part of the Group world. Irrespective of the differences between us, our origins, our tasks and our responsibilities, we all share responsibility for our company’s success and our contribution to sustainable development through our conduct and our actions. Our shared values determine how we work, how we make decisions, and how we interact with one another and all living creatures..”

Dr. Herbert Diess

Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG

Compliance

During about 30 years of operation, the Hungarian subsidiaries of Porsche Holding Salzburg have gained an excellent reputation for their corporate responsibility and high ethical standards.

What is compliance?

Compliance means to comply with all laws and regulations. The main purpose of compliance is to prevent violations and irregularities.

As a member of a globally active group of companies, compliance for us means that, in addition to existing laws, our employees also adhere to moral principles that go far beyond the law. These principles are summarized in our Code of Conduct for all member companies.

It goes without saying for us that we abide by all laws and internal rules and, as a member of society, we act responsibly towards the company and our business partners. This includes adhering to the principles.

All our employees are aware of their responsibilities as members of society and must ensure that our company also contributes to sustainable development.

As part of our responsibility for society, we act in accordance with the following principles:

Human Rights

We respect, protect and promote all regulations in force to protect human rights and children’s rights (hereinafter called human rights) as a fundamental and general requirement throughout the world. We reject all use of child labor and forced or compulsory labor as well as all forms of modern slavery and human trafficking. This applies not only to cooperation within our Company but also as a matter of course to the conduct of and toward business partners.

Equal opportunity  and equal treatment

We do not discriminate or tolerate discrimination on grounds of ethnic or national origin, sex,  religion, views, age, disability, sexual orientation, skin color, political views, social background or any other characteristics protected by law. We embrace diversity, actively encourage inclusion and create an environment that fosters each employee’s individuality in the interests of the Company.

Product conformity  and product safety

It is not only our statutory duty but also our mission to comply with the laws and regulations as well as the internal standards that apply to our products. Our products are state of the art and are developed in accordance with legal requirements. This is monitored continually and systematically through processes and structures, as well as through product surveillance under real field conditions. We make no compromises on that. We ensure that suitable measures can be taken in good time in the event of any discrepancies.

Environmental protection

As a commercial enterprise, we bear responsibility for the environmental compatibility and sustainability of our products, locations and services. We focus on environmentally friendly, advanced and efficient technologies, which we implement throughout the entire lifecycle of our products. Starting with the early phases of development and production, we make sure we manage natural resources carefully and steadily reduce the environmental impact to comply with environmental protection laws and regulations. Furthermore, we constantly reassess the environmental compatibility of products and manufacturing processes, optimizing these where necessary.

Donations, sponsorships  and charity

We make monetary donations and donations in kind to support science and research, education, charitable causes, sports, culture and churches and ecclesiastical institutions. We grant donations only to recognized non-profit organizations or organizations that are authorized by special provisions to accept donations. The granting of donations and sponsorship measures is permitted only in accordance with a transparent approval process.

Communication  and marketing

We ensure that our communication is clear and consistent in order to maintain the confidence of customers, investors and other stakeholders. Before committing to and executing any planned communication or marketing measures, such measures must first be coordinated with the relevant department.

Political lobbying

We conduct political lobbying centrally and in line with the principles of openness, accountability and responsibility. It goes without saying that our interaction with political parties and interest groups is based on the principle of neutrality. Dishonestly influencing policymakers and government is not permitted.

As part of our responsibility as a business partner we set particularly great store by systematically implementing its legal framework, intragroup guidelines and corporate values, and by communicating them clearly. This also includes distributing our products and services exclusively through our authorized distribution partners

We respect the personal interests and the private lives of our colleagues. However, it is important to us to avoid conflicts between private and business interests, or even the appearance of such a conflict. All our decisions are made exclusively on the basis of objective criteria and we do not allow ourselves to be swayed by personal interests or relations.

Our internal guidelines on handling gifts, hospitality and invitations set out what benefits are appropriate and what steps must be taken when accepting and granting benefits.

The quality of products and services from our Company is the key to our success. Consequently, we do not tolerate corruption. We grant benefits to business partners, customers or other external third parties only within the permissible legal framework and in line with existing rules.

Our contacts with officials and holders of political office are strictly in line with all laws and legislation as well as the relevant internal rules concerning the avoidance of conflicts of interest and corruption. We do not make any “facilitation payments”. Such payments are sums paid to officials to accelerate routine administration matters..

In the framework of the prevention of money laundering and the fight against terrorist financing we carefully check the identity of customers, business partners and other third parties with whom we wish to do business. It is our declared aim to conduct business solely with reputable partners who operate in line with legal provisions and who use resources from legitimate sources. We ensure transparent and open cash flows.

We strictly comply with the statutory provisions for proper accounting and financial reporting. Transparency and correctness are our top priorities. To that end, we regularly inform all capital market players of our financial position and business developments. We publish our periodic financial statements punctually in accordance with national and international accounting regulations..

We are aware of our social responsibility to meet our obligations with regard to taxes and customs, and we explicitly endorse compliance with national and international legislation. We design internal structures and processes in such a manner as to ensure that the taxes and customs to be paid by the respective Group companies are calculated correctly, promptly and in full, are disclosed in reporting, and are paid to the appropriate fiscal authorities.

We conduct business solely on the basis of merit and market economy principles, as well as free and unhindered competition. We like to measure ourselves against our competitors, always abiding by rules and regulations and observing ethical principles. We do not enter into any anti-competitive agreements with competitors, suppliers or customers. If our Company holds a dominant market position, we do not abuse this position. We comply with the specific antitrust provisions for distribution systems in our dealings with our authorized distribution partners.

We carefully select suppliers and service providers based on objective criteria. When purchasing products and services, we involve the appropriate purchasing departments as laid down in the applicable procurement guidelines. We ensure that we comply with all regulations regarding the export and import of goods, services and information.

We handle information pertaining to share performance in accordance with capital market requirements and do not tolerate any insider trading. We may use knowledge relating to insider- relevant projects and processes only internally in accordance with the applicable intracompany rules and may not divulge such knowledge to any outside party, including family members (e.g. a spouse).

As part of our responsibilities in the workplace, we keep the following in mind:

We preserve and promote the health, performance and job satisfaction of our employees through continuous improvements in the working environment and a raft of preventive healthcare and health promotion measures.

We protect the personal data of employees, former employees, customers, suppliers and other affected parties. We collect, gather, process, use and store personal data strictly in accordance with legal provisions.

We are aware of the value of Company know-how and take great care to protect it. We respect the intellectual property of competitors, business partners and other third parties. We respect IT and EDP security and abide by the applicable regulations We respect the Company’s tangible and intangible assets and do not use them for non-business purposes.

We are committed to working with employee representatives in candor and trust, to conducting a constructive and cooperative dialogue, and to striving for a fair balance of interests. Professional dealings with employee representatives that do not allow either privilege or discrimination are part of our corporate culture.

In order to explain and comply with the above, we continuously train our employees.

Code of Conduct (4 MB)

Code of Conduct for business partners (575 KB)

General Procurment Terms

Integrity

What is integrity?

Integrity is about doing the right thing out of personal motivation and conviction, while taking responsibility for the company, business partners and members of society.

Therefore, integrity is not only a demand of our company, but also an integral part of our corporate culture.

If something is legal, it doesn’t necessarily mean it’s right. Honesty helps you make the right decision.

Initiatives on Integrity, Compliance, Corporate Culture and Risk Management are based on the same foundations as the company's top priorities.

In order to describe and comply with the above, we continuously train our employees, and we also consider integrity aspects during the selection process.

Whistleblower system

Complying with statutory regulations and internal rules, and the principles laid down in our Code of Conduct and the Code of Conduct for Business Partners, has top priority at Porsche Inter Auto Hungaria. It is important to learn of potential employee or supplier misconduct and to put a stop to it. Based on Section 18 (1) of Act XXV of 2023 on complaints, public interest reports, and rules related to the reporting of abuses, our company has established a Whistleblower System. Pursuant to Section 19 (2) of the Act, we as emplyer, entrusted Volkswagen AG with the operation of the independent, impartial and confidential reporting system, and pursuant to Section 22 (4) of the Act, we, entrusted the investigation of the reports to the Porsche Holding Salzburg Investigation Office. Based on the principle of procedural fairness, the Whistleblower System guarantees the greatest possible protection for whistleblowers, persons implicated and employees contributing to the investigation of reported misconduct.

If your report concerns potential serious violations with regards to human rights and environment by suppliers, the Investigation Office will inform the responsible departments, who will process the issue accordingly.

Making a report to our Whistleblower System

The Whistleblower System offers various channels to report potential employee and supplier misconduct that allow a swift review and reaction by our company if necessary.  Reports can can be made 24/7 in every language.

How do we process your report?

The qualified and experienced colleagues at the Investigation Office examine every report for potential misconduct by a Volkswagen Group employee thoroughly and follow it up systematically. First, you will get a confirmation of receipt. The Investigation Office then assesses your report. This includes gathering facts particularly from the whistleblower. Only if this initial evaluation shows grounds for suspicion of a violation an investigation by a dedicated Investigating Unit will be started. Afterwards, the results of the investigation will be assessed by the Investigation Office and appropriate measures will be recommended. Information about the status and the outcome of the procedure will be given to you without undue delay.

Potential violations of the Code of Conduct for Business Partners by suppliers, including serious risks and violations of human rights and environment by direct and indirect suppliers, can also be reported to the Investigation Office -as well as reports requiring otherwise immediate action. The Investigation Office will inform the responsible departments, who will process the issue accordingly. This particularly includes taking the necessary measures to minimize or end violations and/or risks.

Separate Whistleblower Systems established by individual state bodies (external reporting channels)

Based on the law, the following state bodies establish separate whistleblower systems:

 1. the Directorate General for Auditing European Grants,
 2. the Economic Competition Office,
 3. the Integrity Authority,
 4. the Public Procurement Authority,
 5. the Hungarian Energy and Utilities Regulatory Office,
 6. the Hungarian National Bank,
 7. the National Data Protection and Freedom of Information Authority,
 8. the National Media and Communications Authority,
 9. the National Atomic Energy Office and
 10. the Supervisory Authority of Regulated Activities.

By decree of the Government, the Government or a member of the Government may appoint a body under its control or supervision to establish a separate whistleblower system.

In the separate whistleblower system, anyone can report information about illegal or presumed illegal acts or omissions, as well as other abuses.

Further information on this procedure is available on the websites of the above state bodies.

Do you have further questions?

Please direct questions or suggestions for improvement concerning the Whistleblower System to the Investigation Office.

Furthermore, our local Compliance Officer can also be adressed in all matters of the Whistleblower System via [email protected]

Do you have any concern or feedback regarding a product or service?

If you have any questions or inquiries regarding products, your, feedback or complaints about services or our business partners please contact our Customer Care Contact via one of the following contact points:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

We kindly ask for your understanding that the Whistleblower System unfortunately cannot process customer complaints.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.